AVÍS LEGAL I CONDICIONS D'ÚS

 
Garantim que et trobes en un espai 100% segur, per això, donant compliment amb el deure d'informació recollit en l'article 10 de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, a continuació es fa constar:
 

 
IDENTIFICACIÓ DEL RESPONSABLE

 
Aquesta és la pàgina web d'Imma Pratdesaba i ella és la titular, propietària del lloc i responsable del tractament de les dades (d'ara endavant, "la Responsable"). Psicòloga Col·legiada núm. 4.510 en el Col·legi Oficial de Psicòlegs de Catalunya. Correu electrònic: info@immapratdesaba.com i núm. de telèfon 639 48 72 69.
 

 
La seva activitat social: Psicòloga i Coach Personal
 

 
FINALITAT DE LA PÀGINA WEB
 

 
Els serveis oferts per la responsable de la pàgina web, són els següents:


  USUARIS
 

 
L'Usuari queda informat, i accepta, que l'accés a la present web no suposa, de cap manera, l'inici d'una relació comercial amb Imma Pratdesaba. D'aquesta manera, l'usuari es compromet a utilitzar el lloc web, els seus serveis i continguts sense contravenir la legislació vigent, la bona fe i l'ordre públic.

Queda prohibit l'ús de la web, amb finalitats il·lícites o lesives, o que, de qualsevol forma, puguin causar perjudici o impedir el normal funcionament del lloc web. Respecte dels continguts d'aquesta web, es prohibeix: La seva reproducció, distribució o modificació, total o parcial, tret que es compti amb l'autorització de la seva legítima titular; qualsevol vulneració dels drets de la legítima titular i la seva utilització per a fins comercials o publicitaris.

 
ÚS I FINALITAT DE LES DADES OBTINGUDES

 
 Les dades recollides en el formulari de contacte de la nostra pàgina web són els adequats, pertinents i estrictament necessaris per a tramitar i gestionar la petició encomanada, i en cap cas està obligat a facilitar-los. La seva negativa a subministrar-los implicarà no poder gestionar la seva petició. Així mateix, ens assegura que totes les dades facilitades són certes, verdaderes i pertinents per a la finalitat per la qual les sol·licitem.

 
MESURES DE SEGURETAT

 
Les dades personals donades per l'usuari seran emmagatzemades en una base de dades, la titularitat de la qual correspon en exclusiva a Imma Pratdesaba, assumint aquesta totes les mesures d'índole tècnica, organitzativa i de seguretat que garanteixen la confidencialitat, integritat i qualitat de la informació continguda en les mateixes d'acord amb el que s'estableix en la normativa vigent en protecció de dades.
 

La comunicació entre els usuaris i la responsable, és a través d'un canal segur podent garantir les millors condicions de seguretat perquè la confidencialitat dels usuaris estigui garantida.

 
PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL
 
 
Imma Pratdesaba, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seva pàgina web, així com dels elements continguts en la mateixa (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d'ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.). Tots els drets reservats.


Qualsevol ús no autoritzat prèviament per la responsable, serà considerat un incompliment greu dels drets de propietat intel·lectual o industrial de l'autora.


Queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d'aquesta pàgina web, amb finalitats comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l'autorització d'Imma Pratdesaba.